Jubilāra raksturs

Jubilārs ir magnētiska un seksuāli pievilcīga personība. Ar savām manierēm un izturēšanos pievelk pretējā dzimuma pārstāvjus. Romantiķis un ideālists, ļoti jūtīgs pret apkārtējo atmosfēru, mīl mūziku, dabu un visa skaistā iespaidā burtiski atplaukst. Jubilāram vajadzīga sava māja un ģimene. Mīl savu māju izdaiļot, ar to lepojas un netaupa spēkus, lai padarītu to skaistāku. Ļoti mīl saaicināt viesus. Jubilāram piemīt izteikta taisnības izjūta, viņš cenšas, lai katrs tiktu uzklausīts un saprasts. Ļoti uzmanīgs un līdzjūtīgs attiecībā uz svešām problēmām. Neraugoties uz individuālismu un romantismu, ļoti praktisks un strādīgs. Brīžiem Jubilārs kļūst pārāk uzmācīgs, bāžot degunu citu lietās, un dodot padomus, kad neviens tos nav lūdzis. Kad citi šos padomus pienācīgi nenovērtē, jūtas aizvainots un vīlies. Vienādi mīl ar sirdi un ķermeni. Neliekuļots savās simpātijās un nekad nenodos mīļoto. Jubilārs labi satiek praktiski ar visiem. Jubilāru nedrīkst nepelnīti aizvainot, piekrāpt vai nodot, jo dusmās kļūst atriebīgs, zaudē paškontroli, tā iznīcinot arī pats sevi. Vairāk laika jāpavada svaigā gaisā.

Ja vēlies zināt, kādas dāvanas patīk gaviļniekam, kā tās iesaiņot, kādus akmeņus izvēlēties, kāds svinību stils būtu piemērotākais, apmeklē sadaļu PADOMS SVEICĒJIEM

 

Zvaigžņoti sveicieni gaviļniekam! Lai visi labie darbi izdodas!