Sākums

kā lietot?kā lietot? Drukāt NUMO PRO

Attiecību mijiedarbība

  Linda Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 5 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 8 3 2 8
Personības Skaitlis 0 6 2 2 6
Likteņa Skaitlis 0 5 1 1 5
Spēka Skaitlis 6 1 3 3 5
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 26 4 2  
Virsotnes Skaitlis 3 4 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 1 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 8 3 1
Individuālais gads 8 9 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.50 1.89

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 3 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 20 gadi, 8 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 21 gads, 0 mēneši