Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Māris Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dvēseles Skaitlis 0 9 9
Personības Skaitlis 0 1 3 1 1
Likteņa Skaitlis 0 1 3 1 1
Spēka Skaitlis 6 3 3 3 3
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 10 3 2  
Virsotnes Skaitlis 3 4 2 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 2 4 3
Pamatcikla Skaitlis 1 1 3 2
Individuālais gads 9 8 3 3
Saderības koeficients ballēs: 2.51 2.09

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 3 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 28 gadi, 11 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 29 gadi, 3 mēneši