Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Ineta Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 3 3 3 3
Dvēseles Skaitlis 0 8 3 2 8
Personības Skaitlis 0 8 3 2 8
Likteņa Skaitlis 0 7 1 1 7
Spēka Skaitlis 6 1 3 3 5
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 13 2 2  
Virsotnes Skaitlis 3 5 3 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 3 3 2
Pamatcikla Skaitlis 1 4 3 1
Individuālais gads 9 6 4 4
Saderības koeficients ballēs: 2.79 2.20

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 4 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 19 gadi, 8 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 20 gadi, 1 mēnesis