Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Martins Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dvēseles Skaitlis 0 9 9
Personības Skaitlis 0 4 3 1 4
Likteņa Skaitlis 0 4 3 1 4
Spēka Skaitlis 6 6 2 4 0
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 31 2 2  
Virsotnes Skaitlis 3 8 4 2
Pārbaudījumu Skaitlis 1 0 3 1
Pamatcikla Skaitlis 1 4 3 1
Individuālais gads 9 2 3 4
Saderības koeficients ballēs: 2.40 2.00

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 7 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 31 gads, 0 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 31 gads, 8 mēneši