Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Intars Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 5 1 1 1
Dvēseles Skaitlis 0 4 3 1 4
Personības Skaitlis 0 11/2 1 3 2
Likteņa Skaitlis 0 6 2 2 6
Spēka Skaitlis 6 11/2 1 4 4
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 2 2 3  
Virsotnes Skaitlis 3 7 3 3
Pārbaudījumu Skaitlis 1 2 4 3
Pamatcikla Skaitlis 1 2 4 3
Individuālais gads 9 2 3 4
Saderības koeficients ballēs: 2.41 2.70

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 5 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 8 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 9 gadi, 4 mēneši