Pielietojums

Attiecību mijiedarbība

  Imants Darba attiecības Privātās attiecības Stresa skaitlis
Dzīves Ceļa Skaitlis 6 6 2 4 0
Dvēseles Skaitlis 0 7 1 1 7
Personības Skaitlis 0 9 9
Likteņa Skaitlis 0 7 1 1 7
Spēka Skaitlis 6 4 3 2 2
Dzimšanas datuma Skaitlis 30 3 1 1  
Virsotnes Skaitlis 3 3 1 1
Pārbaudījumu Skaitlis 1 2 4 3
Pamatcikla Skaitlis 1 7 2 2
Individuālais gads 9 3 1 4
Saderības koeficients ballēs: 1.59 1.90

Attiecību stabilitāte

Sadzīviskās krīzes iespēja: 0 gadi, 7 mēneši

Iespējamā garīga krīze: 8 gadi, 10 mēneši

Iespējamais pāra attiecību ilgums: 9 gadi, 5 mēneši