Sākums

SPRĪDĪTIS APCEĻO LATVIJU

Numerologs K. Baņķis Annas Brigaderes 150 jubilejai par godu aizsāka numeroloģijas zinību dāvinājuma svētkus. Šāda iespēja pieejama arī šobrīd!

Aicinām centralizēti pieteikties Latvijas novada centru (pilsētu) bibliotēku un izglītības centru vadītājus, lai dāvinājumā saņemtu PUBLISKI pieejamu numeroloģijas apmācības datorprogrammu "Pats sev numerologs".

Ar programmas palīdzību varēs mācīties un apgūt skaitļu pasauli, izpētīt sevi caur personīgo Numeroloģisko kodu. Lielisks palīgs jauniešiem profesijas izvēlē.

Saņemšanas nosacījumi:
- programma ir publiski pieejama;
- apmeklētāji tiek informēti par šādu iespēju;
- lietotājiem tiek dota iespēja atstāt komentārus par programmas iespējām;
- mēnesi pēc programmas uzstādīšanas, iestādes vadītājs apkopo lietotāju atsauksmes un nosūta - publicēšanai šajā portālā - atgriezeniskai saitei.

Lai saņemtu programmas kodu, jāraksta iestādes vadītājam no oficiāla e-pasta.

Tā ir arī lieliska iespēja skolēnu vai studentu grupai izmantot programmu Projektu, izpētes programmu ietvaros!

Lūdzu viena novada vai pilsētas bibliotēkas centralizēti (no vadības) iesniegt pieteikumu, kā to piemēram, izdarīja Latgales Centrālā bibliotēka - uzreiz par vairākām bibliotēkām.
Mūsu vēlme ir lai programma būtu pēc iespējas pieejama, sākot ar pilsētas, novadu centriem, kā arī attālākajos valsts nostūros.

Savukārt, programma tiek piedāvāta tikai tām vidusskolām, kas grāsās mērķtiecīgi to izmantot pētnieciskā vai izziņas darbā par darbu rezultātiem informējot numerologi.lv.

Mēs apkopojam katru programmas saņēmēju stāstus par mūslaiku Sprīdīšiem - savas un apkārtējās pasaules izzinātājiem.

Projektam nav laika noilguma! Tomēr tam ir noteikti konkrēti iesūtīšanas periodi, kuri atspoguļoti labajā kolonā.

LTV raidījums "Nacionālie dārgumi" par Annu Brigaderi ar Mihaila Gruzdova, Janīnas Kursītes, Sarmītes Līdakas, Viestura Rudzīša, Gundegas Repšes, Māras Ķimeles un Kristapa Baņķa dalību. 07.10.2011.
Līdz šim nedzirdētais par Annu Brigaderi. SKATĪTIES.

Paldies par projekta iedvesmu. A. Brigaderes gara kopējai Annai Eglienai un Rakstniecības un Mūzikas muzeja krājumu glabātājām.

Ziņa Latvijas bibliotēku portālā.

J. ROZENTĀLA SPRĪDĪTIS

Unikāls pirmpublicējums - Jaņa Rozentāla 1904. zīmētais Sprīdītis.Lasīt vairāk

AICINĀJUMS IEPAZĪT ANNU BRIGADERI

Annas Brigaderes 150 jubilejas gadā pie astrologa nonācis 30. gados viņai veidots horoskops.Lasīt vairāk

PREZENTĀCIJA

Pasākuma PREZENTĀCIJA - par Sprīdīti un Annas Brigaderes horoskopu.Lasīt vairāk

VIZUĀLO SPRĪDĪŠU SALIDOJUMS

Iesūti savu Sprīdīti!Lasīt vairāk

PIESAKIES PROJEKTAM!

[email protected]

T.: 26313134

Programma dāvināta:

Cesvaines bibliotēkā

Cesvaines internātpamatskolā

Rīgas kultūras vidusskolas bibliotēkā

Dundagas vidusskolas bibliotēkā

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā

Saldus nov. bibliotēkā

Talsu bibliotēkā

Valdemārpils bibliotēkā

Jelgavas Zinātniskā bibliotēkā

Miezītes bibliotēkā

Bibliotēkā "Pārlielupe"

Bērnu bibliotēkā "Zinītis"

Annenieku pagasta bibliotēkā

Ludzas Mūzikas pamatskolas bibliotēkā

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā

Nautrēnu vidusskolas informātikas kabinetā

Jēkabpils galvenā bibliotēkā

Ventspils bibliotēkā

Aknīstes nov. Gārsenes pagasta bibliotēkā

Neretas pagasta bibliotēkā

Kuldīgas galvenā bibliotēkā

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Jēkabpils nov. Liepu bibliotēka

Madonas Bērnu un jauniešu centrā

Rīgas 4. speciālā internātpamatskolā

Priekules nov. Krotes bibliotēkā

Ventspils 5.vidusskolā

Latgales Centrālā bibliotēkā

Bērnu bibliotēkā "Zīlīte"

Jaunbūves bibliotēkā

Pārdaugavas bibliotēkā

Ceriņu bibliotēkā

Piekrastes bibliotēkā

Gaismas bibliotēkā

Līvānu vakara vidusskolā

Dobeles mākslas vidusskolā

Smiltenes novada bibliotēkā

Iļģuciema vidusskolā

Rīgas 10.vidusskolā

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

Kalnu vidusskolas bibliotēkā

Dikļu pagasta 1.bibliotēkā

Dobeles nov. Centrālā bibliotēkā

Tērvetes nov. Augstkalnes bibliotēkā

Rīgas valsts 3. ģimnāzijā

Tervetes nov. Bites bibliotekā

Tērvetes nov. Bukaišu bibliotēkā

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolā

Iecavas internātpamatskolā

Jēkabpils vakara vidusskolā

Dobeles nov. Penkules bibliotēkā

Strenču pilsētas bibliotēkā

Krustpils nov. Kūku bibliotēkā

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs

Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā

Salas vidusskolā

Bebrenes vidusskolā

Jūrmalas sākumskolas "Atvase"

Birzgales pamatskolā

Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkā

Madonas Bērnu un jauniešu centrā

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

Rīgas 64.vidusskolas bibliotēkā

Strenču pilsētas bibliotēkā

Atašienes vidusskolas bibliotēkā

Kandavas  K.Mīlenbaha vidusskolā

Antūžu speciālā internātpamatskolā

Degumnieku pamatskolā

Rīgas Franču Licejā

Ēveles bibliotēkā

Rīgas 25. vidusskolā