Klikojot uz attiecīgajiem skaitļiem, var saņemt numeroloģisku plānojumu.

Personālais gads

Parāda personas individuālā gada kopējo tematiku un mēneša plānojumu.

Personālie mēneši

Parāda personas individuālo mēnešu ciparu vibrācijas un enerģētiku.

Personālās dienas

Kalendāra rādītāji, kas izvietoti individuālā gada individuālajā mēnesī, parāda, tieši kāda smalkā skaitliskā enerģija piemīt katrai dienai cilvēka dzīvē.

Jāatceras, ka katrai individuālajai dienai piemīt arī individuālā mēneša un individuālā gada skaitliskās vibrācijas, tādēļ skaidrojumu variantu būtu bezgala daudz. Improvizē un skati visu kopsakarībā, izmantojot norādīto informāciju kā pamatu. 

Katrai dienai ir savs uzvedības un pienākumu modelis, kas piesaista arī citus cilvēkus un notikumus. Jo harmoniskāk un saturīgāk dienas plāns tiek realizēts, jo lielāki ieguvumi sagaida. 

Katrai dienai ir sava krāsa, ko var izmantot apkārtējā vidē, apģērbā utt.

Sekmīgie darbi norāda uz labāko veikumu. Sadaļā "Veiksmīgo dienu plānotājs" var uzreiz atrast sekmīgākos darbus konkrētam mēnesim un visam gadam.