Numerologu blogi

Numeroloģiskais skatījums

Numeroloģija ļauj analizēt noteiktās desmitgadēs dzimušos pēc to kopīgām iezīmēm, ņemot par pamatu desmitgades vadošo skaitli.

"19.." gadiem ir citas vibrācijas nekā "20..". Pirmkārt, atšķirības manāmas jau pašā dzīves tvērienā: jaunajā gadsimtā dzimušajiem vairs nav tik svarīgi mērķi un dzīves uzdevumi, kas dzīves toni nosaka viņu vecākiem, bet gan attieksme pret lietām un notiekošo. Lielākā daļa šo bērnu ir ieradušies ne tikai skoloties, bet arī izskolot savus vecākus sirds gudrībā. Jaunie bērni skolotājus visupirms vērtēs nevis pēc pasniegtās informācijas daudzuma, bet gan pēc emociju un nodomu patiesuma, ar kādu degsmi tiek mācīts. "Lecam pa vecam" – pēc vienas apmācības sistēmas – ar viņiem neies cauri. Uz daudzajiem "kāpēc" nederēs atbildes "tāpēc, ka es tā saku".

Jāvērtē arī laiks, kad dzima šie bērni. Tie vairs nebija trauksmainie un brīves alkstoši Atmodas gadi, pat ne saimniecisko krīžu deldēto deviņdesmito gadu vidus. Šie bērni ir dzimuši saimnieciski rosīgiem vecākiem, tādēļ paši alkst ātruma, dinamikas, arvien jaunas informācijas plūsmas. Uz šī fona jauno tehnoloģiju klātbūtne skolu solos ir tikai laika jautājums...

2000. gadā dzimušajiem horoskopā ir pēdējo divu ar neapbruņotu aci redzamo planētu – Saturna un Jupitera – savienojums Vērša zīmē. Šāds savienojums notiek vidēji reizi 20 gados. Pietiekami reti, lai būtu pamanāmi. Šāds spēcīgs akcents padara šo paaudzi par jaunas dzīves kārtības aizsācējiem, kuri esošajā sistēmā centīsies ieviest būtiskas izmaiņas. Šādus skolēnus ielikt rāmjos nav vēlams. No viņu vidus nāks jaunie reorganizētāji, revolucionāru ideju ģenerētāji un jaunu vērtību nesēji. Spēcīga paaudze.

Ja 80. gados dzimušie vairāk ir piemēroti ekonomiskās kārtības mainīšanai un pamatā nosaka virzību uz komerciju, finansēm, saimniecību, tad 90. gados dzimušie ir humanitāri orientēti, tehnoloģijās attīstītāki, bet atšķirībā no 80., kuri to izmantos kā peļņas avotu, 90. gadi ir ideālisma piesātinātāki. Kas bieži var izpausties arī līdz brieduma gadiem kā slinkums, nevēlēšanās kaut ko darīt, plūšana pa straumi. Tas tādēļ, lai ar laiku nomainītu dzīves piekusušos 80. gadus un ieviestu jaunas un sev pieņemamas inovācijas. Kā teiktu 90. gados dzimušie: “Pienāks laiks...”

Ja 80. gadus ir vieglāk motivēt ar atzinību, statusu, naudu, tad 90. gadiem tas neiet cauri. Vajadzīga ideja, izaicinājums, kas pasauli padara labāku. Spēcīgi TV, radio, kino cilvēki, zinātnieki, literāti, mākslinieki, radošās profesijas, arī misijas cilvēki – ārsti un skolotāji. Ceļotāji, jo brīvību mīloši.

90. gadi ir tuvāki 70. gadiem, kas līdzīgi skaitlī, tikai 70. vairāk tendēti uz izpēti, analīzi, shēmošanu, 90. gadi to visu vienkāršo ar aklu ticību tam, ko dara.

Paaudzes loma astroloģijā

Astroloģija ir mācība par cikliskumu, tādēļ izpratne par paaudzēm nav “piekabināma” kalendārajiem gadiem vai desmitgadēm, bet samērojama ar planētu cikliem. Katrai planētai ir savi cikli un sava ietekme uz noteiktā laikā dzimušajiem. Lai saprastu atšķirīgu paaudžu tendences astroloģiski, ir vērts skatīt Plūtona ciklu, kas cauri katrai Zodiaka zīmei virzās no 12 līdz 30 gadiem. Astrologi Plūtonu uzskata par enerģētikas, spēku mobilizācijas, kolektīvas darbības, pārmaiņu, lielkapitālu simbolizējošu planētu. Tādēļ var teikt, ka, mainoties Plūtonam Zodiaka zīmēs, mainās arī paaudzes raksturojums. Ne mazāk svarīgi ir papildus skatīt revolucionāro, pārmaiņu ieviesēju, tehnoloģijas attīstību sekmējošo un brīvdomību veicinošo Urānu, kas vienā Zodiaka zīmē atrodas vidēji 7 gadus. Tātad katras šādas 7gades pārstāvim būs līdzīgs redzējums par brīvības jautājumiem, kas atšķirsies no citām 7gades paaudzēm.

Tomēr tās ir tikai kopējās tendences, jo darba tirgū par tādām pieprasītām īpašībām kā profesionalitāte, stabilitāte, kārtība un organizētība, ilgtermiņa stratēģijas redzējums, spēja strukturēt, talants inženierzinātnēs, arhitektūrā, plānošanā un būvniecībā ir atbildīga planēta Saturns. Tā maina Zodiaka zīmi vidēji 2,5 gados, piešķirot atšķirīgas profesionālās iemaņas Zodiaka zīmei atbilstošā stilā un jomās. Savu ciklu cauri Zodiakam tā noslēdz 29,5 gados, tātad šis cikls nosaka 12 atšķirīgus atbildības, disciplinētības, plānošanas veidus. Attiecīgi cilvēki, kas dzimuši to laikā, būtiski atšķirsies pēc uzvedības stila un profesionālajām iemaņām.

Savienojot šo trīs planētu – Plūtona (vara, finanses), Urāna (brīvība, tehnoloģijas) un Saturna (profesionalitāte, organizētība) – cikliskās atrašanās Zodiaka zīmēs, var izsecināt noteiktā laikā dzimušo cilvēku talantus un spēju tos izpaust. Planētu cikliskuma siets, kas, pievienojot vēl arī citu planētu ciklus un to simbolisko nozīmi, rada atšķirības kolektīvi no paaudzes līdz pat unikālam indivīdam.

Līdz ar to mēs varam runāt par 90. gadu paaudzi ar vienotām īpašībām numeroloģiskā skatījumā, bet astroloģiski atšķirības būs starp 1984. – 1995. gadā dzimušajiem (Plūtons Skorpiona zīmē) un 1995. – 2008. gadā dzimušajiem (Plūtons Strēlnieka zīmē).

Savukārt šī perioda ietvaros var izdalīt 2,5 gadu ciklos dzimušos, lai saprastu viņu attieksmi pret stabilitāti, profesionalitāti un stilu, kā tas panākams.

Īpaši izdalāmi ir 80. gadu sākumā dzimušie, kuriem planētas izvietotas 3 vai 4 Zodiaka zīmēs, dodot enerģiju un talantu sablīvējumu noteiktos sektoros. Tas nozīmē, ka viņu spējas izpaužas fokusētāk, koncentrētāk un talantīgāk. Tajā pat laikā ierobežojot prasmes jomās, kas atrodas ārpus personas redzesloka. Līdzīgi ir ar 1994. – 1996. gadā dzimušajiem.

Astrologs pēc planētu cikliem var noraksturot katrā gadā dzimušo konkrētās īpašības un talantus, kā arī konkrētā dienā, laikā un vietā dzimušā unikālās pazīmes un spējas.

Un, protams, ka konkrētais planētu stāvoklis atstāj nospiedumus ne tikai uz cilvēkiem, kas dzimst šajā laikā, bet arī uz procesiem, notikumiem, tehnoloģiju attīstību. Līdz ar to var teikt, ka noteiktā laikā dzimušajam cilvēkam tajā pašā laikā dzimusī tehnoloģija jau ir ielikta šūpulī jeb “mātes platē” kā dotība vai talants.

Plūtona paaudzes

Plūtons nes satriecošas radikālas pārmaiņas kā cilvēka dzīvē, tā sabiedriski politiskajos un ekonomiskajos procesos. Kā joko astrologi, – kur pāri gājis Plūtons, "paliek vien slapja vieta".

Valsts līmenī Plūtona vaigu rāda visi lielākie varas resursi – valsts prezidents, oligarhi, slepenas militārās struktūras un objekti, lielas cilvēku masas, noziedzīgā pasaule, mafija. Savukārt pasaulē Plūtons simbolizē globālas pārmaiņas, dabas katastrofas, lielas krīzes, pasaules finanšu tirgu, miljardierus, atomenerģiju, debesskrāpjus, visus pazemes resursus, tostarp mūsdienu pasaules kārtību mainošo varas un karu "simbolu" naftu. Laika plūdums Plūtona pārvaldījumā nodevis arī tādus laikmetam atbilstošus veidojumus kā lielveikali, bezpajumtnieki, otrreizējās lietošanas preču veikali, izgāztuves, publiskās tualetes.

Plūtona ilglaicīgā atrašanās vienā Zodiaka zīmē ļauj izdalīt paaudzes, kurām dzīves pamattēmā vērojamas atšķirīgas iezīmes un enerģētika. Plūtons konkrētā Zodiaka zīmē nosaka globāli valdošos "vējus". Šajā laikā dzimst konkrētā enerģētiskā "vējiņa" ieaijāti, tādēļ pēc daudziem gadiem, kad jau pūtīs citi vēji, viņi joprojām risinās Plūtona čukstētus jautājumus.

Katru cilvēku konkrēti Plūtona velniņš (slēptā, spēcīgā enerģija) dīdīs veikt personīgās, sabiedriskās un globālās izmaiņas atbilstoši savai saprašanai jeb saskaņā ar citām horoskopa niansēm.

Mežāža zīmē (2008. – 2024.)

Mežāzis simbolizē stabilitāti un pastāvēšanu noteiktās robežās, visa veida struktūras, taisnīgumu un likumību. Plūtonam Mežāzī patiks irdināt ilgstoši valdošo stabilitāti. Kā kāršu namiņi sabruks viena otra mākslīgi veidota savienība un apvienība. ES, NATO, NVS u.c. valstiskas apvienības piedzīvos globālas pārmaiņas. Arī valsts mērogā var tikt mainīti likumdošanas pamati – konstitūcija, ieviešot laikmetam atbilstošus jauninājumus. Plūtons Mežāža zīmē iezīmēs nepieciešamību pēc stingriem darbības likumiem, kurus iekustinās slepenas struktūras.

Sākot ar 2008. gadu, jaunie bērni dzimst ar saasinātu varas apziņu, lielu godkāri apveltīti un nacionāli domājoši. Lielu nozīmi viņu dzīvē iegūs garīgās zināšanas un sabiedrības mācības. No vienas puses viņi būs par kārtību uz zemes, "lai cilvēkiem būtu labs prāts", no otras – brucinās pastāvošās dogmas un likumus, mēģinot radīt jaunus kārtības uzstādījumus. Jau no mazotnes viņiem būs sava, pamanāma un grūti maināma kārtības un taisnības izpratne. Iemācīt bērnam sadzīvot ar esošajām tradīcijām un likumiem, lai pēcāk – ar lielāku dzīves pieredzi – izdarītu savas izmaiņas. Ģimenēs, kurās ienāk mazuļi, ieteiktu piedomāt pie jaunām un no bērnam tīkamām nodarbēm atvasinātām ieražām radītām tradīcijām. Šie noteikti nebūs bērni, kuriem apkārt vajadzētu aplikt drošības sētiņu.

Strēlnieka zīmē

(1995. – 2008.)

Strēlniekā Plūtona enerģija ir vērsta uz garīgumu. Šajā laikā dzima jauni garīgie vadoņi, kas radīs jaunu vērtību sistēmu, jaunas reliģijas, citādākas iespējas un veidus attāluma pārvarēšanā. Viņu iezīme ir uz nākotni vienmēr vērsta mērķtiecība, nesmādējot revolūcijas savu mērķu sasniegšanai. Cīņa par garīgo brīvību kļūs par daudzu karogu virs galvas. Ateisti vai tieši otrādi – spēcīgu reliģisku uzbudinājumu paaudze. Izglītības sistēmas mainītāji.

Skorpiona zīmē

(1984. – 1995.)

Plūtona pārvaldītā magnētisma, milzu enerģijas un noslēpumainības pilnā Skorpiona zīmē planētas enerģija izpaužas visharmoniskāk un visspēcīgāk. Šajā periodā dzima nākamie pasaules pārvaldītāji, sevī nesot neizmērojamus enerģijas un varas krājumus.

Plūtons Skorpiona zīmē liek izmainīt to, kas nav labi un kas savā būtībā nav spēcīgs. Skorpiona bērni savus talantus var izpaust pētniecībā – gan politiskā izmeklētāju darbībā, gan zinātnē un okultajās zināšanās. Pēc augstskolas pasniedzēju novērojuma, šobrīd deviņdesmito gadu sākumā dzimušo bērnu enerģija tricina universitātes solus. Nesagatavojies pasniedzējs kā nagla tiek iespiests grīdā.

Jāiemācās mīlēt vājos.

Svaru zīmē

(1972. – 1984.)

Plūtons Svaru zīmē norāda uz partnerības tēmu. Paaudzes uzdevumi un vēlme ir atrisināt šo tēmu, kā pamatdomu nesot partneru līdztiesību. Dzīvē tas iezīmējas kā partnerattiecību pārskatīšana vai arī pilnīga iznīcināšana, diplomātija vai tās jūtams iztrūkums. Tieši šī paaudze spēs atjaunot laulāto attiecību pamatprincipus vai transformēt tos pilnīgi jaunā kvalitātē. Politiskajā arēnā nokļuvuši Svaru paaudzes bērni par savu aicinājumu uzskatīs diplomātisko misiju veidot labu saskaņu starp valstīm.

Jaunavas zīmē

(1957. – 1972.)

Priekšplānā iznāk Dievs, daba un darbs. Viss spēks tiek koncentrēts uz vienu darbības veidu. Paaudzes pārstāvjiem ir apbrīnojamas darba spējas. Pūļa cilvēki, kas pakļaujas sabiedriskajai domai. Uzmanīgi seko sabiedrības "veselībai" un personīgajai higiēnai. Darbaļaudis, kas daudz un pacietīgi strādā. Latvijā ir kā "pensionāru stutes", kas iznes tautsaimniecības juku laiku smagumu savās sastrādātajās rokās. Laikā, kad auga, oficiāli seksa nebija, tādēļ seksuālās izglītības trūkumu kompensē darba dzīvē.

Lauvas zīmē

(1939. – 1957.)

Pastiprinātas erotiski–seksuālās tendences. Dod impulsu augstiem ideāliem un radošuma meklējumiem. Mākslinieki. Alkoholisma un brīvas dzimumdzīves iemiesotāji. Autoritārisma un stingras saimnieka rokas atbalstītāji. Līdera gars, kas mājo kā pilīs, tā noplukušās būdiņās. Audzinātāju un ateistu paaudze.

Vēža zīmē

(1914. – 1939.).

Nacionālisma ideju uzturētāji cauri apspiestības gadiem. Cilvēki, kas redzēja brīvo Latviju zaļu plaukstam... Savu ilūziju spēj uzturēt visu mūžu. Aktuāla ir ģimenes, mājas un dzimtenes tēma. Tradīciju, vēsturisko patiesību, dzimtas sakņu un izcelsmes apzinātāji. Kopumā ļoti jūtīgi cilvēki, viegli ietekmējami un emocionāli. Cieša saikne ar Visumu. Bagāta fantāzija, pasaku teicēji. Ļoti spēcīgi un asi sajuta pēckara tradīciju maiņu un paaudžu konfliktus.

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

278 iesaka šo blogu

Balsot